Day: January 17, 2021

ราคาประกันภัยรถยนต์

ความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภทความแตกต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภท

หากมีใครสักคนถามเรามาว่าประกันภัยรถยนต์นั้นคุ้มครองอะไรบ้าง แล้วสามารถเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ให้หน่อยได้ไหมว่าเท่าไหร่ เราคงไม่สามารถตอบเขาได้ทันทีเนื่องจากว่าประกันภัยรถยนต์นั้นมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกซื้อซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มครองรวมไปถึงประเภทของรถที่สามารถรับประกันได้ อีกทั้งราคาประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทก็ไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นเราจะต้องเลือกประเภทของประกันรถยนต์ที่จะซื้อก่อนถึงจะสามารถเช็คราคาประกันภัยรถยนต์จากบริษัทอื่น ๆ ที่มีประกันประเภทเดียวกันนี้ได้ว่าบริษัทไหนคุ้มค่าในการเอาประกันมากกว่ากัน โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของประกันภัยรถยนต์ว่ามีกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  ประเภทของประกันภัยรถยนต์  ในที่นี้เราจะจำแนกประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันดังต่อไปนี้  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะเหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากว่าประกันรถยนต์ประเภทนี้นั้นให้ความคุ้มครองทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวรถยนต์ โดยคุ้มครองทุกการเกิดเหตุที่เกี่ยวกับรถเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นรถชน รถหาย รถไฟไหม้ อีกทั้งยังคุ้มครองบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี และบุคคลที่อยู่ในรถด้วย ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความคุ้มครองที่มากขนาดนี้เบี้ยประกันรถยนต์ประเภทนี้จึงสูงกว่าประเภทอื่น ๆ ซึ่งราคาเบี้ยประกันก็จะแยกไปตามประเภทของรถที่เอาประกัน  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 โดยประกันรถยนต์ชั้น 2 นั้นมีความคุ้มครองที่รองลงมาจากประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยจะคุ้มครองแค่ ความรับผิดกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ , ชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และการคุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ โดยพูดง่าย ๆ คือประกันรถยนต์ชั้น 2 แตกต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 1 ตรงที่คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณีเท่านั้น โดยไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกัน หมายความว่าหากเราขับรถไปชนคนอื่นประกันจะจ่ายค่าซ่อมให้กับรถคู่กรณีเท่านั้น  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งต่างจากประกันชั้น 1 และชั้น 2 ที่ยังพอคุ้มครองให้กับผู้ขับขี่  ประกันรถยนต์ทั้ง 3 ประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งราคาประกันภัยรถยนต์ก็จะต่างกันออกไป หากเราสนใจทำประกันประเภทไหนก็สามารถเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ประเภทนั้นและเปรียบเทียบกันหลาย ๆ